Houwaert's Hovawart        

     Officially FCI registered kennel since 1988                                   Kees van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Gehoorzaamheid 3 

Volgen aan de lijn met schot 
U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten, vraagt de aandacht van de hond, geeft het commando “volg” en loopt met de linkervoet weg. De examinator geeft het parcours aan. De wendingen: links, rechts, linksom keert, rechtsomkeer en keert wending komen in het programma voor. De examinator geeft aan wanneer u het commando “zit” kunt geven. De examinator zal, als u stil staat, twee maal een schot lossen en de hond dient naast u te blijven zitten. Let op de hond moet recht naast u zitten bij het begin van de oefening en bij het einde van de oefening, is dit niet het geval dan krijgt u mindering van punten.

Volgen zonder lijn 
De hond zit nog daar u net het parcours hebt gelopen met lijn en lijnt de hond nu af. U loopt minimaal twee stappen naar voren en laat de hond weer op het commando “zit” recht naast u zitten. Dit omdat u de hond heeft aangeraakt!! U vraagt de aandacht van de hond, geeft het commando “volg” en loopt met de linkervoet weg. U luistert naar de examinator daar het parcours wordt aangegeven door de examinator. De wendingen: links, rechts, linksom keert, rechtsomkeer en keert wending komen in het programma voor. De examinator geeft aan dat dit voldoende is, door te zeggen halt houden met zit, dan laat u de hond op het commando “zit” zitten en staat u er naast. Indien dit toegestaan is door de examinator lijnt u de hond aan en gaat u achteruit spelen. 

Figuur klaverblad 
U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten bij een van de buitenste pionnen. U geeft het commando “volg” en loopt naar de middelste pion. Daar aangekomen gaat u linksom om de pion. Let op dat u genoeg ruimte geeft voor de hond zodat hij netjes mee kan volgen. U gaat de pion 5 kwart omheen en loopt samen met de hond naar de pion (die aan de rechter kant van u stond toen u begon). Daar maakt u een rechtsom keert en loopt weer naar de middelste pion. U volgt dit parcours tot dat u alle pionnen hebt gehad. Dan laat u de hond aan de linkerkant op het commando “zit” recht naast u zitten.

Zit oefening 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg”, u stapt met uw linkervoet weg en u laat de hond volgen. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “zit” commando u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u terug naar de hond kunt gaan. U loopt op de hond af en gaat achter de hond door om weer aan de linkerkant de hond te hebben. De hond blijft nog steeds zitten en mag niet aangeraakt worden tot de examinator dit aangeeft. 

Af met voor roepen en aan de voet 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg”, u stapt met uw linkervoet weg en u laat de hond volgen. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “af” of “down” commando, u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u de hond voor mag roepen. U geeft het commando kom voor en blijft recht staan. De hond komt op u af en moet recht aan komen lopen, de hond moet recht voor u gaan zitten en pas op het teken van de examinator mag u het commando voet geven waarna de hond achter u doorloopt en aan de linkerkant recht gaat zitten. Let op bij het commando voet dat je niet met je vinger wijst of met je hoofd aanwijzingen geeft.

Staan 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg”, u stapt met uw linkervoet weg en u laat de hond volgen. Na 10 tot 15 passen geeft u een “staan” commando u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u terug naar de hond kunt gaan. U loopt op de hond af en loopt om de hond heen, de hond staat nu aan de linkerkant. De hond blijft nog steeds staan en mag niet aangeraakt worden tot de examinator dit aangeeft.

Vooruit sturen met pion 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. U geeft het commando “vooruit” met een gestrekte rechter arm naar voren. De hond moet in een rechte lijn naar de pion lopen. Als de hond bij de pion is geweest roept u hem voor met het commando “kom voor”. Blijf hier recht staan en zorg dat de hond recht voor u gaat zitten (niet opzij stappen of naar achter lopen want dit zijn hulpcommando’s). Dan geeft u, op teken van de examinator, het “voet” commando en de hond loopt achter langs en gaat aan de linker kant recht naast u zitten.

Houdingen op afstand 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en loopt minimaal twee stappen naar voren. U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. U stapt met de rechter voet weg en loopt op een afstand van 5 meter van de hond weg. U draait om en wacht. De examinator geeft door elkaar de volgende commando’s: “zit”, “staan” en “af”. De hond dient niet op de examinator te reageren maar op de commando’s van de baas. Als u alle houdingen hebt gedaan en de examinator geeft aan dat u terug naar de hond kunt lopen dan loopt u om de hond heen en gaat naast de hond staan. U wacht minimaal twee tellen voordat u de hond aanraakt. Let wel op als u nu de volgende oefening weer gaat doen, laat dan eerst de hond weer zitten.

Vooruit sturen 
U laat de hond aan de linker kant recht naast u zitten en doet de lijn er af. Dan gaat u recht op staan en geeft het commando “ vooruit” met een gestrekte rechter arm (hier wel 2 commando’s!!) naar voren. De hond moet in een rechte lijn naar de door de examinator aangewezen plek toe lopen. Als de hond op dat punt is geeft u een “af” commando en de hond gaat liggen. Op het teken van de examinator loopt u terug naar de hond en loopt om de hond heen. Twee tellen wachten en dan kunt u de hond aanlijnen en dan pas achteruit spelen.

Onderbreken 
U volgt met de hond naar de aangewezen pion. U lijnt de hond af en legt de hond daar op commando “af”. De hond blijft liggen, u stapt met de rechter voet weg. U loopt de eerste pion voorbij en gaat bij de tweede pion staan met u gezicht naar de hond toe. Op het teken van de examinator geeft u het “hier” commando en de hond komt in een rechte lijn naar u toe. Bij de eerst volgende pion moet de hond af gaan liggen dus u moet even inschatten (voor elke hond is dit anders. De ene is snel de andere niet) wanneer u het “af” commando gaat geven. De hond moet naast de pion gaan liggen, niet er voor of niet er na!! De hond dient te blijven liggen totdat de examinator aan geeft dat u de hond voor mag roepen dan geeft u het commando “kom voor”. De hond zit recht voor u en dan geeft u op teken van de examinator het commando “voet”. De hond gaat dan achter u langs en komt aan de linkerkant naast u zitten.

Apporteren eigen voorwerp 
U laat de hond zitten. Lijnt de hond af en stapt naar voren (u hebt de hond aangeraakt). Op het commando “zit” gaat de hond recht naast u zitten en u pakt uw apporteer blok/drijvend apporteer blok. De hond blijft naast u zitten als u het apporteerblok weg gooit. Op teken van de examinator geeft u het commando “apport” aan de hond. De hond mag nu weg lopen om het apporteerblok te gaan halen. Als de hond het apporteerblok heeft mag u het commando “kom voor” gebruiken. De hond komt, in een rechte lijn, terug met het blok in zijn bek. De hond gaat, op het commando “zit” voor de baas zitten. De baas steekt zijn handen naar voren en pakt het apporteerblok vast en geeft het commando “los” zodat de hond het apporteerblok niet meer in zijn bek heeft. U geeft op teken van de examinator het commando “voet” en de hond komt achter u langs en gaat aan de linkerkant naast u zitten.