Houwaert's Boxer

     Officially FCI registered kennel since 1988                                   Kees van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Gehoorzaamheid 4 

Bij gehoorzaamheid 4 zijn alle oefeningen afgelijnd!!!!! Als u een oefening heeft afgerond dan moet u de hond aanlijnen zodat u met de hond kunt gaan spelen. Als u de volgende oefening gaat uitvoeren dan moet u de hond laten zitten. De hond aflijnen (let op dat de lijn helemaal is weggestopt of op u linkerschouder hangt en vast gemaakt wordt op uw rechter zij) en dan, omdat u de hond heeft aangeraakt, minimaal 1 stap naar voren doen en het commando “zit” aan de hond te geven. U kunt beginnen met de oefening.

Zit oefening 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “zit” commando u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u terug naar de hond kunt gaan. U loopt op de hond af en gaat achter de hond door om weer aan de linkerkant de hond te hebben. De hond blijft nog steeds zitten en mag niet aangeraakt worden tot de examinator dit aangeeft. Het kan zijn dat de af oefening meteen er achteraan wordt gedaan. Roep de hond NOOIT voor, bij de zit oefening.

Af met voor roepen en aan de voet 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. Na 10 tot 15 passen geeft u een “af” of “down” commando, u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u de hond voor mag roepen. U geeft het commando “kom voor” en blijft recht staan. De hond komt op u af en moet recht aan komen lopen, de hond moet recht voor u gaan zitten en pas op het teken van de examinator mag u het commando “voet” geven waarna de hond achter u doorloopt en aan de linker kant recht gaat zitten. Let op bij het commando voet dat je niet met je vinger wijst of met je hoofd aanwijzingen geeft.

Afleggen, baas uit zicht met meerdere honden 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “af/down”. De hond gaat recht naast u liggen. U stapt met de rechter voet weg en gaat uit het zicht staan. Als de examinator roept dan mag u terug lopen naar de hond. U loopt achter de hond door en gaat naast de hond staan. U geeft de hond het commando “zit” voordat u iets anders gaat doen!! 

Staan oefening vanuit volg 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U vraagt de aandacht en geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “staan” commando u blijft in hetzelfde tempo doorlopen (10 tot 15 passen) en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u terug naar de hond kunt gaan. U loopt op de hond af en gaat achter de hond door om weer aan de linkerkant de hond te hebben. De hond blijft nog steeds staan en mag niet aangeraakt worden tot de examinator dit aangeeft. 

Plat oefening 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “af”. U stapt met uw rechter voet weg en gaat voor de hond staan. Als de examinator een teken geeft, geeft u het commando “plat”. Plat is dat de hond op zijn zij ligt en met zijn hoofd op de grond blijft liggen. Als de examinator het teken geeft dat de oefening voltooid is dan mag u het commando “vrij” geven. 

Voor uit sturen met af 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U geeft het commando “vooruit” met een gestrekte rechter arm naar voren. De hond moet in een rechte lijn naar de door de examinator aangewezen plek toe lopen. Als de hond op dat punt is geeft u een “af” commando en de hond gaat liggen. Op het teken van de examinator roept u hem voor met het commando “kom voor”. Blijf hier recht staan, de hond loopt recht op u af en zorg dat de hond recht voor u gaat zitten (niet opzij stappen of naar achter lopen want dit zijn hulpcommando’s). Dan geeft u, op teken van de examinator, het commando “voet” en de hond loopt achter u door en gaat aan de linkerkant recht naast u zitten. 

Houdingen op afstand 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. De hond zit nu recht naast u. U stapt met de rechter voet weg en loopt op een afstand van 5 meter van de hond weg. U draait om en wacht de examinator geeft door elkaar de volgende commando’s: “zit”, “staan” en “af”. De hond dient niet op de examinator te reageren maar op de commando’s van de baas. Als u alle houdingen hebt gedaan en de examinator geeft aan dat u terug naar de hond kunt lopen dan loopt u om de hond heen en gaat naast de hond staan. U wacht minimaal twee tellen voordat u de hond aanraakt. 

Houdingen zit, staan, af op vreemde ondergrond 
U loopt samen met de hond naar de vreemde ondergrond en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. Let op de hond zit nog steeds op de vreemde ondergrond. U wacht bij elke houding op een volgend teken van de examinator. De examinator geeft door elkaar de volgende commando’s: “zit”, “staan” en “af”. De hond dient niet op de examinator te reageren maar op de commando’s van u. Als u alle houdingen hebt gedaan en de examinator geeft aan dat u deze oefening is afgelopen kunt u de hond belonen (zonder voer!!!) of eerst aanlijnen en dan laten spelen. Let op, bij de volgende oefening, laat eerst de hond weer zitten. 

Houdingen zit, staan, af op de brug 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U laat de hond volgen naar de brug toe en geeft het commando “op”. Dit zodat de hond op de brug gaat. Dan volgt u door tot aan het midden daar laat u de hond op het commando “zit” zitten. U wacht bij elke houding op een volgend teken van de examinator. De examinator geeft door elkaar de volgende commando’s: “zit”, “staan” en “af”. De hond dient niet op de examinator te reageren maar op de commando’s van de baas. Als u alle houdingen hebt gedaan en de examinator geeft aan dat u deze oefening hebt afgerond geeft u het commando “volg”, zodat de hond naar het einde van de brug toe loopt en daar eraf springt. 

Onderbreken 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “af”. De hond ligt recht naast de eerste pion. De hond blijft liggen, u stapt met de rechter voet weg. U loopt de eerste pion voorbij en gaat bij de tweede pion staan met u gezicht naar de hond toe. Op het teken van de examinator geeft u het “hier” commando en de hond komt in een rechte lijn naar u toe. Bij de eerste pion moet de hond af gaan liggen dus u moet even inschatten ( dit is voor elke hond anders. De ene is snel de andere niet) wanneer u het “af” commando gaat geven. De hond moet naast de pion gaan liggen, niet er voor of niet er na!! Als de hond ligt en de examinator geeft aan dat u de hond voor mag roepen dan geeft u het commando “kom voor”. De hond komt in een rechte lijn naar u toe en gaat recht voor u zitten en dan pas geeft u het “voet” commando. De hond gaat dan achter u langs en komt aan de linkerkant recht naast u zitten. 

Apporteren eigen voorwerp 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U pakt uw apporteerblok/drijvend apporteer blok. De hond blijft naast u zitten als u het apporteerblok weg gooit. Op teken van de examinator geeft u het commando “apport” aan de hond. De hond mag nu weg lopen om het apporteerblok te gaan halen. Als de hond het apporteerblok in zijn bek heeft mag u het commando “kom voor” geven zodat de hond in een rechte lijn naar u toekomt met het blok in zijn bek. De hond gaat voor de baas zitten. De baas steekt zijn handen naar voren en pakt het apporteerblok vast en geeft het commando “los” zodat de hond het apporteerblok niet meer in zijn bek heeft. U geeft het commando “voet” en de hond komt achter u langs en gaat aan de linkerkant recht naast u zitten. 

Acht lopen 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U staat naast de pion. Let op: als u te dicht bij de pion gaat staan dan kan de hond niet recht naast u gaan zitten. De hond zal dan altijd of voor u gaan zitten of achter u. U geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. U maakt een acht met de pion als snijpunt. Op het einde komt u weer bij de pion uit en laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten. 

Apporteren vreemd voorwerp 
Het vreemde apporteer item kan van alles zijn, bijvoorbeeld: een leeg plastic flesje, een honden riem of sleutels. U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U krijgt van de examinator een vreemd apporteer item. De hond blijft naast u zitten als u het vreemd apporteer item weg gooit. Op teken van de examinator geeft u het commando “apport” aan de hond. De hond mag nu weg lopen om het vreemd apporteer item te gaan halen. De hond mag nu weg lopen om het apporteer item te gaan halen. Als de hond het apporteer item in zijn bek heeft mag u het commando “kom voor” geven zodat de hond in een rechte lijn naar u toekomt met het vreemde item in zijn bek. De hond gaat voor de baas zitten. De baas steekt zijn handen naar voren en pakt het apporteer item vast en geeft het commando “los” zodat de hond het apporteer item niet meer in zijn bek heeft. U geeft het commando “voet” en de hond komt achter u langs en gaat aan de linkerkant recht naast u zitten. 

Terug plaats sturen 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “af”. U legt de riem voor de hond neer. U loopt met uw rechter voet weg en de hond blijft bij de riem liggen. U draait om en geeft het commando “kom voor”. Als de hond voor u zit dan wacht u op een teken van de examinator en geeft u het commando “voet”. Als de hond aan de linkerkant van u zit geeft u met een gestrekte arm het commando “plaats”. De hond loopt in een rechte lijn naar zijn riem toe en gaat daar liggen. Dit betekent dat de hond moet weten wat het commando plaats betekent; daar naar toe lopen en gaan liggen zonder dat u een af commando moet geven. U mag de hond op halen als de examinator dit aangeeft. U loopt achter de hond door en gaat aan de goede kant staan. U geeft het commando “zit” en lijnt de hond aan. 

Zit met confrontatie van andere honden 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U stapt met uw rechter voet weg en loopt van het terrein af. U dient uit het zicht te zijn. U hond blijft de gehele oefening zitten. Als u uit het zicht bent dan zal een ander persoon met zijn hond voor uw hond lopen. U komt terug op het teken van de examinator. U loopt achter de hond door en gaat aan de goede kant van de hond staan. Op teken van de examinator mag u of de volgende oefening doen of spelen. 

Voedsel weigeren 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “af”. U loopt met uw rechter voet weg en gaat uit het zicht staan. Een vrijwilliger komt met een bordje heerlijk eten. Dit wordt door de vrijwilliger voor de hond neer gezet. De hond blijft zitten en komt niet aan het voer. Als de examinator een teken geeft dan mag u terug lopen naar de hond. U loopt achter de hond door en gaat naast de hond staan.

Verplicht figuur (om vier mensen) 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U staat voor de groep van vier personen. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U vraagt de aandacht van de hond en geeft het commando “volg” dan stapt u met uw linker voet weg en de hond volgt met u mee. U volgt naar het midden van de groep en maakt dan een linksom keert om 1 persoon heen. U komt weer in het midden en dan maakt u een rechtsomkeert om 1 persoon heen. U maakt dus eigenlijk een acht om de twee personen heen. Dan volgt u tot bijna het einde en maakt daar weer een linksom keert, einde rechtsomkeert hier draait u een beetje verder door, recht door volgen en dan halt houden met commando “zit”. 

Staan en betasten zonder lijn 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “staan”. Een vreemd persoon komt naar u toe. Betast de hond terwijl hij netjes naast u blijft staan. Als de persoon weg loopt en de examinator geeft aan dat dit het einde van de oefening is dan mag u de hond, op het commando “zit”, laten zitten. De hond blijft dus de gehele tijd naast u staan zonder van zijn plek af te komen. Bijvoorbeeld niet naar de vreemde lopen en niet meer dan een lichaamslengte van de baas verwijdert te zijn. 

Vak sturen 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. Als de hond aan de linkerkant recht naast u zit geeft u met een gestrekte arm het commando “vak”. De hond loopt in een rechte lijn naar het vak toe en gaat daar liggen. De hond dient te weten dat het vak commando betekent dat hij naar het vak moet lopen, in het vak moet gaan liggen en moet wachten op zijn baas. Als de examinator aangeeft dat u de hond op kunt halen, loopt u naar de hond toe, loopt om de hond heen en staat u naast de hond. Op het commando “zit” gaat de hond naast u zitten. 

Care lopen met houdingen 
U loopt samen met de hond richting de pion, en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. Let op dat de hond genoeg ruimte heeft tussen jou en de pion, indien dit niet gebeurt dan gaat de hond voor of achter u zitten. U geeft het commando “volg” en loopt de volgende pion voorbij. Tussen de tweede en de derde pion geeft u het commando “zit” en loopt in een en hetzelfde tempo door. U loopt het vierkant en de hond moet blijven zitten zonder te gaan verzitten, omhoog te komen of op het laatst naar u toe te draaien. Als u bij de hond bent geeft u het commando “volg” en tussen de derde en vierde pion geeft u het commando “af/down” en u loopt in hetzelfde tempo door. U loopt weer het gehele vier kant. Als u bij de hond bent geeft u het commando “volg” en tussen de vierde en eerste pion geeft u het commando “staan”. U loopt weer het hele vierkant en bij de hond aangekomen geeft u het commando “volg”. U volgt door tot de eerste pion en laat de hond daar, op. 

Over horde springen met apporteren 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U pakt u apporteerblok/drijvend apporteer blok. De hond blijft naast u zitten als u het apporteerblok weg gooit over de horde heen. Op teken van de examinator geeft u het commando “apport” aan de hond. De hond loopt weg, bij de horde geeft u het commando “hoog”, de hond springt over de horde heen om het apporteerblok te gaan halen. Als de hond het apporteerblok in zijn bek heeft geeft u het commando “kom voor”. De hond komt, in een rechte lijn, naar u toe. U geeft het commando “hoog” als de hond bij de horde is. De hond springt er over heen met het blok in zijn bek. De hond gaat voor de baas zitten. De baas steekt zijn handen naar voren en pakt het apporteerblok vast en geeft het commando “los” zodat de hond het apporteerblok niet meer in zijn bek heeft. U geeft, op het teken van de examinator, het commando “voet” en de hond komt achter u langs en gaat aan de linkerkant naast u zitten. 

Zoeken eigen voorwerp in het bos 
U lijnt de hond af en stapt minimaal 1 stap naar voren. Geeft het commando “zit” en de hond zit recht naast u. U geeft een eigen voorwerp van de hond aan de examinator en gaat met u rug naar het bos staan. Zorg er voor dat ook de hond niets ziet en links naast u zit. Als het eigen voorwerp verstopt is in het bos krijgt u een teken van de examinator. Op dit teken kunt u zich omdraaien de hond aan de linkerkant laten zitten en mag u het “zoek” commando geven. De hond dient naar het bos te lopen en zijn eigen voorwerp te zoeken. Als de hond zijn eigen voorwerp heeft geeft u het commando “kom voor”. De hond komt in een rechte lijn op u af gaat recht voor u zitten. De baas steekt zijn handen naar voren en pakt het apporteerblok vast en geeft het commando “los” zodat de hond het apporteerblok niet meer in zijn bek heeft. U geeft, op het teken van de examinator, het commando “voet” en de hond komt achter u langs en gaat aan de linkerkant naast u zitten. 

Kom voor, aan de voet en kom voor met naast 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond zitten. U lijnt de hond af en stopt de lijn goed weg. U stapt minimaal 1 stap naar voren en geeft het commando “zit”. U stapt met uw rechtervoet weg om voor de hond te gaan staan. Op het teken van de examinator geeft u het commando “voet”. De hond gaat achter u langs en gaat aan de linkerkant van u zitten. Let op!! Geen arm of hoofd bewegingen. Als de hond aan de linkerkant zit stapt u weer met uw rechter voet weg en gaat voor de hond staan. Dan geeft u op teken van de examinator het “naast” commando. De hond draait aan de linkerkant van u af en gaat recht naast u zitten. Let ook hier weer op de hoofd en vingers/handen bewegingen!!!!